• J. Daniel, I. Zielonka, Nysa – przystanek wędrowca, Nysa 2004.
  • J. Kębłowski, Nysa, Warszawa 1972.
  • I. Kęsicka, M. Morga, Miasto Nysa. Szkice monograficzne, Wrocław 1970.
  • W. Kunicki, Neisse: Taxte und Bilder, Nysa 2003.
  • F. Rosenthal, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku [w:] "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego" (1960), nr 34.
  • Neisse [w:] E. Wiesel, G. Wigoder, S. Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, New York 2001, s. 880.
  • M. Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIIIXVIII wieku, Wrocław 1996.
  • Z. Zalewski, Nysa na dawnej pocztówce, Opole 2003.
  • M. Borkowski, A. Kirmiel, T. Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
Print