Datum Szczytno (Ortelsburg) - Stadt Szczytno (Ortelsburg) - Kreis
Gesamteinwohner davon Juden in % Gesamteinwohner davon Juden in %
1768   2 Familien        
1788   3 Familien        
1808   1 Familie        
1820   12 Familien        
1841   105        
1847   195 (17 Fam.)     214 (35 Fam.)  
1848   110   48.408 217 0,45%
1855   76 (16 Fam.)     149 (39 Fam.)  
1862 6.252* 143* 2,29%      
1871   199     455  
1885   178     400  
1890 2.885 159 5,51% 70.323 361 0,51%
1895 3.205 176 5,49% 73.564 366 0,50%
1908         64 Familien  
1910   139     260  
1925 10.357 145 1,40% 71.048 206 0,29%
1932   ca. 150        
1933 12.251 112 0,91% 72.920 144 0,20%
1939 12.523 27 0,20% 72.146 34 0,05%

 

* - betrifft die Einwohner aus dem Pfarrbezirk Szczytno (Ortelsburg), der 31 Ortschaften umfasste.
Quellen: Toeppen, M.: Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, übersetzt von Szymańska–Jasińska, M. Bearbeitungund Einleitung: Jasiński, G., Olsztyn, 1995, S. 412; Wołosz, A.: Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, Studia Angerburgica, Bd. 7, 2002, S. 103-104; Jasiński, G.: Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku), „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, Nr. 1 (263), 2009; S. 130; Kossert, A.:  Z dziejów gminy żydowskiej w Szczytnie  [in:]   Jasiński, G./ Kudrzycki, Z. / Misiuk, A.:  Powiat Szczycieński. Przeszłość – współczesność, Szczytno, 2006, S.  382-383, 387-388, 390-391; Rademacher, M.: Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, http://www.verwaltungsgeschichte.de/ortelsburg.html (Stand: 20.07.2009). Alicke, Klaus-Dieter: Ortelsburg, [in:] Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Bd. 3, Gütersloh 2008, S.3227.

Übersetzung: Maria Gierczak

Print