Der <i>Wohltätigkeitsverband der Juden „(oder ihrer Frauen)“</i> (<i>Związek Dobroczynności Żydów „(lub ich żon)”</i>) funktionierte an der Wende zum 20. Jahrhundert. [1.1]

Übersetzung: Maria Gierczak

Print
Fußnoten
  • [1.1] Kossert, A.: Z dziejów gminy żydowskiej w Szczytnie [in:] Jasiński, G./ Kudrzycki, Z. / Misiuk, A.: Powiat Szczycieński. Przeszłość – współczesność, Szczytno, 2006, S. 393.