17 i 18 września 2021 roku w synagodze przy ul. Spółdzielczej 1 w Orli odbędzie się konferencja pt. „Co dalej z orlańską synagogą?” zorganizowana przez sołtysa Orli i Lidera Dialogu Marka Chmielewskiego. Patronat nad wydarzeniem objęli dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie oraz wójt gminy Orla.

Celem konferencji jest stworzenie koncepcji ratowania synagogi w Orli poprzez remont oraz przekazanie jej pod opiekę instytucji kultury zarządzanej przez lokalną organizację pozarządową. W założeniu synagoga, oprócz pełnienia roli zabytku, ma być miejscem upamiętnienia społeczności żydowskiej, a także instytucją kultury dla mieszkańców.

Inauguracja konferencji odbędzie się w piątek 17 września o godzinie 18:00. Głos zabiorą sołtys Orli Marek Chmielewski, dyrektor FODŻ Piotr Puchta oraz wójt gminy Orla Leon Pawluczuk. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Wprowadzenie do etnokulturowości” wygłosi prof. Wawrzyniec Konarski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie). Po wykładzie będzie miał miejsce wernisaż wystawy „W chederze i szkole powszechnej”.

Drugi dzień konferencji rozpocznie się o godzinie 11:00:

Godz. 11.00 - Kamil Mrozowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – „Zależności i różnice między kahałem bielskim i orlańskim”.

Godz. 12.00 - dr Michał Sierba (Muzeum Podlaskie w Białymstoku) –„Żydzi orlańscy w XVII w. na tle dziejów miasta - zarys tematyki”.

Godz. 13.00 - mgr Dariusz Krasnodębski - Zabytki archeologiczne - niewykorzystana szansa?

Godz. 15.00 - dr Jolanta Johnsson (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) – „Sztuka polska w okresie międzywojennym z uwzględnieniem wpływów mniejszości narodowych oraz współczesna sztuka polska - obecność artystów, przedstawicieli mniejszości narodowych w głównym nurcie sztuki polskiej”.

Godz. 16.00 - Wojciech Konończuk (Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie) – „Życie XIX wiecznego Sztetla na przykładzie Orli”,

Godz. 17.00 - prof. Janusz Bałdyga (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) – „In situ - miejsce jako inspiracja strategii artystycznych - Punkt sztuki Orla”.

Zamknięcie obrad zaplanowano około godziny 17:50. Zwieńczeniem konferencji będzie koncert muzyki klezmerskiej o godzinie 20:00.

Szczegółowy program konferencji można odnaleźć na faceboowej stronie sołectwa Orla.

Print