Bractwo pogrzebowe Chewra Kadisza w Opatowie było jedną z najdawniejszych i najbardziej prestiżową organizacją w całym kahale. Należeli do niego nie tylko Żydzi z Opatowa, ale również pochodzący z innych miejscowości. Członkowie bractwa zbierali się dwa razy w roku, aby wysłuchać uroczystego nabożeństwa odprawianego przez rabina kahalnego. Głównym zadaniem stowarzyszenia były sprawy związane utrzymaniem cmentarzy w Opatowie i pochówkami. Ponadto zajmowało się pomocą ubogim i chorym oraz – tak samo jak bractwo Ner Tamid – łożyło na koszty oświetlenia synagogi. W XVIII w. walczyło o zachowanie niezależności wobec władz kahału opatowskiego. Istniało aż do końca społeczności, czyli Zagłady[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, Administracja Dóbr Opatowskich, sygn. I/118.