Związek Rzemieślników Żydów był organizacją zrzeszającą ok. 90 rzemieślników żydowskich z Opatowa, działającą w okresie międzywojennym. Powstał w 1921 roku[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 2602, k. 326; E. Majcher, Działalność żydowskich organizacji społeczno-gospodarczych w międzywojennym województwie kieleckim, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, Kraków 2005, s. 159.