W dniach 8-10 września 2024 r. Muzeum POLIN organizuje międzynarodową konferencję pt. „"Od sztetla do pożydowskiego miasteczka”, której celem jest przyjrzenie się temu, jak sztetle stały się pożydowskimi miasteczkami i jak ich żydowskie społeczności są pamiętane przez tych, którzy żyli tam kiedyś i dzisiaj. 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów w języku angielskim do 29 lutego 2024
Formularz zgłoszeniowy wypełnij tutaj

Temat konferencji 

Podczas gdy historyczny sztetl był obiektem pogłębionych analiz naukowych, pożydowskie miasteczko, jako zjawisko historyczne i ewoluujące sporne miejsca pamięci, przyciągnęło znacznie mniejszą uwagę badaczy. Wiele miasteczek, które przez wieki zamieszkiwały społeczności żydowskie i które stworzyły tam wyjątkową kulturę, po Zagładzie stało się miejscami bez Żydów. Chcemy przyjrzeć się procesowi transformacji sztetli w przestrzeń pożydowską.

Konferencja towarzyszy nowej wystawie czasowej Muzeum POLIN "(po)ŻYDOWSKIE... Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata", która zostanie otwarta 17 maja 2024 roku. Wystawa zestawi ze sobą powojenne wspomnienia o przedwojennym żydowskim życiu w Polsce, uwiecznione w słowach i obrazach artysty samouka – Majera Kirszenblata, z rzeczywistym powojennym miasteczkiem pożydowskim.

Zgłoszenia

Do nadsyłania zgłoszeń referatów zapraszamy naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej i we wszystkich dyscyplinach, muzealników i badaczy dziedzictwa kulturowego. W szczególności zależy nam na wystąpieniach, które wpiszą się w następujące bloki tematyczne:

 • Jak sztetl był i jest postrzegany przez osoby z wewnątrz (Żydów lub lokalnych) i z zewnątrz (nie-Żydów czy turystów) oraz jak był i jest badany in situ w czasie rzeczywistym, z oddali geograficznej i czasowej;
 • Nowatorskie badania nad historycznym sztetlem (życie społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze) i definicja sztetla (Jak zdefiniować sztetl? Czy można sformułować taką definicję?);
 • Sztetl i pożydowskie miasteczko jako miejsca spornej pamięci;
 • Życie w pożydowskim miasteczku, np.
  • rozumienie przez miejscowych, jak ich miasteczko stało się pożydowskie,
  • stosunek dzisiejszych mieszkańców pożydowskich miasteczek do żydowskiego dziedzictwa tych miejsc i do potomków Żydów pochodzących z tych miasteczek,
  • stosunek do tego miejsca potomków Żydów pochodzących z danego miasteczka,
  • losy własności żydowskiej;
 • Zwrot forensyczny jako sposób na badanie śladów i dziedzictwa dawnych sztetli.

Choć wystawa  "(po)ŻYDOWSKIE... Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata" skupia się na Polsce, sztetl i pożydowskie miasto stanowią szersze zjawisko, wykraczające poza jej granice. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na tematy dotyczące także innych części Europy Wschodniej, m.in. Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Rosji.

Organizatorzy zwrócą zaproszonym prelegentom koszty podróży do Warszawy i z powrotem (bilety w klasie ekonomicznej) oraz zapewnią noclegi podczas konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji materiałów konferencyjnych.

Współorganizatorami konferencji są: Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (Humboldt-Universität zu Berlin), Uniwersytet Telawiwski (Tel Aviv University | אוניברסיטת תל-אביב), YIVO Instytut Badań Żydowskich w Nowym Jorku (YIVO Institute for Jewish Research). 

Komitet Sterujący:

 • David Assaf (Uniwersytet Telawiwski),
 • Aleksandra Jakubczak (Muzeum POLIN/Uniwersytet Harvarda),
 • Barbara Kirshenblatt-Gimblett (Muzeum POLIN),
 • Antony Polonsky (Muzeum POLIN),
 • Natalia Romik (La Fondation pour la Mémoire de la Shoah),
 • Jeffrey Shandler (Uniwersytet Rutgers),
 • Magdalena Waligórska (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie).

Dodatkowe informacje pod adresem: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy wypełnij tutaj

Czytaj więcej o sztetlu Opatów.

 
Print