• Bergman, Eleonora; Jagielski, Jan: Zachowane synagogi i domy modlitwy w PolsceKatalog, Warszawa (Warschau), 1996.
  • Burchard, Przemysław: Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa, 1990.
  • Góral, Jan; Uzdowski, Maciej: Hitlerowski Sąd Specjalny w Piotrkowie Trybunalskim. Zarys działalności, [in:] Okupacja hitlerowska w Piotrkowskiem. Materiały z sesji naukowej, Red. Jan Góral, Piotrków Trybunalski (Petrikau), 1998.
  • Hałaczkiewicz, Beata: Społeczność żydowska w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1914-1939, [in:] Okupacja hitlerowska w Piotrkowie. Materiały z sesji naukowej, Red. Jan Gróla, Piotrków Trybunalski, 1998.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Red. Czesław Pilichowski, Warszawa, 1979.
  • Piechotka, Maria und Kazimierz: Oppidum Judaeorum, Warszawa, 2004.
  • Urzędowski, Krzysztof: Eksterminacja ludności żydowskiej w powiecie piotrkowskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, [in:] Okupacja hitlerowska w Piotrkowskiem. Materiały z sesji naukowej, Red. Jan Góral, Piotrków Trybunalski, 1998.
  • Żerek-Kleszcz, Hanka: Życie religijne i kulturalne w XVI – XVIII w., [in:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, Red. Bohdan Baranowski, Łódź (Lodsch), 1989.
Print