W pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej w Lasku Dębińskim, przy nasypie linii kolejowej z Poznania Głównego do Starołęki, Niemcy rozstrzelali kilkuset Polaków i Żydów, przywiezionych tu z Fortu VII. Po wyzwoleniu w miejscu egzekucji wzniesiono niewielki pomnik[1.1].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Czubryt-Borkowski Cz., Michasiewicz J., Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, Warszawa 1988, s. 369.