·Belzyt, L.: Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815-1914. Die preußische Sprachenstatistik in Bearbeitung und Kommentar, Marburg, 1998.

·Brilling, B.: Die jüdische Gemeinde Mittelschlesiens Entstehung und Geschichte, Stuttgart, 1973

·Czapliński, M.: Historia Śląska, Wrocław (Breslau), 2007.

·Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, (Red.) Dąbrowski, S., Wrocław-Dzierżoniów (Reichenbach im Eulengebirge), 1998.

·Grużlewska, A.: Od asymilacji do wykluczenia: społeczność żydowska w Dzierżoniowie (1879-1944), [in:] Dzierżoniów – wiek miniony, (Red.) Ligarski, S., Przerwa, T., Adamska, D., Wrocław, 2007.

·Grużlewska, A.: Od jednostki do społeczności: powstawanie gminy żydowskiej w Dzierżoniowie w XIX w., [in:] Dzierżoniów – wieki minione, (Red.) Ligarski, S., Przerwa, T., Adamska, D., Wrocław, 2009.

·Hasse, E.: Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge, Reichenbach, 1929.

·Hebzda-Sołogub, B.: Przechować pamięć historii. Życie kulturalne dzierżoniowskich Żydów w latach 1945-1968, [in:] Rocznik Dzierżoniowski 2001, Bd. 11.

·Jarowicki, S.:Żydzi w Dzierżoniowie w latach 1930-1960, [in:] Rocznik Dzierżoniowski 1992.

·Knie, J. G.: Alphabetisch-Statistisch-Topographische ... (1830).

·Konieczny, A.: Ludność żydowska na Śląsku w świetle spisu z 17 maja 1939, [in:] Studia nad Faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, Bd. 15, Wrocław, 1992, AUWr Nr 1207.

· Lanqua, S.: Der Process der „Entjudung in der schlesischen Stadt Glatz 1933-1945, Festschrift für Dieter Pohl [in:] Glaciographia Nova, Red. Arno Herzig, Hamburg, 2004.

·Nachtrag zu der im Druck erschienen kurz gesatzten Geschichte der Stadt Reichenbach, 1873.

·Nowotny, S.: Wypisy z kroniki miasta powiatowego Dzierżoniowa autorstwa Augusta Sadebecka, „Rocznik Dzierżoniowski”, 2003.

·Paul, A.: Geschichte der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach, 1889.

·Pawlak, K.: Obozy pracy przymusowej i filie KL Gross-Rosen położone na Ziemi Dzierżoniowskiej, [in:] Dzierżoniów – wiek miniony, Red. Ligarski, S., Przerwa, T., Wrocław, 2007.

·Połomski, F.: Kontrybucja Żydów Śląskich po pogromie 9-10 listopada 1938 roku, [in:] Studia nad Faszyzmem i zbrodniami Hitlerowskimi XV, Wrocław, 1992, AUWr Nr 1207.

·Świdnica. Zarys monografii miasta, (Red.) Korta, W., Wrocław-Świdnica (Schweidnitz), 1995.

·Szaynok, B.: Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950, [in:]  Acta Universitatis Wratislaviensis No 2257, Wrocław, 2000.

·SzaynokB.: Żydzi w Dzierżoniowie (1945-1950), [in:] Dzierżoniów – wiek miniony, (Red.) Ligarski, S., Przerwa, T., Wrocław, 2007.

·WodzińskiM.: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku, Wrocław, 1996.

·ZiątkowskiL.: Między niemożliwym a koniecznym, Wrocław, 2007.

·ZiątkowskiL.: Żydzi we Wrocławiu, Wrocław, 1999.

Print