Klub „Makabi” Radom powstał na pocz. lat 20. XX w. i szybko stało się prężną organizacją sportową działającą pod sztandarem Organizacji Syjonistycznej. W 1929 r. należało do niej 45 członków.

„Bar Kochba” był również klubem sportowym związanym z Organizacją Syjonistyczną. Zrzeszał podobną liczbę członków co „Makabi” i posiadał najsilniejszą drużynę piłkarską.

Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe powstało w 1932 r. z połączenia klubów „Makabi” i „Bar Kochba”. Nowy klub był na pocz. lat 30. największą organizacją sportową Radomia. Jako jedyny utrzymywał sekcję hokejową, która z braku sztucznego lodowiska trenowała jedynie zimą. Działalność Towarzystwa szybko osłabła.

„Ha-Szachar” był mniej popularnym od „Makabi” i „Bar Kochba” klubem wspieranym przez Organizację Syjonistyczną. Pod koniec lat 30. XX w. należało do niego ok. 30 osób.

„Nordyja” klub sportowy założony w poł. lat 30. XX w. przez radomski oddział Syjonistów-Rewizjonistów.

Stowarzyszenie Robotniczego Wychowania Fizycznego „Morgensztern” (znane też jako „Jutrzenka”) był klubem sportowym założonym przez zwolenników Bundu. W 1932 r. w Radomiu należało do niego ok. 40 członków.

Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego „Sztern” („Gwiazda”) – klub prowadzony przez Poalej Syjon-Lewicę.

Żydowskie Koło Sportowe „Hasmonea” – organizacja sportowa działająca pod wpływem Poalej Syjon-Lewicy.

„Ha-Poel” („Robotnik”) – klub prowadzony był przez Poalej Syjon-Prawicę.

Print