W dzielnicy Sosnowca – Środuli, Niemcy utworzyli getto, do którego w okresie od listopada do marca 1943 r. przesiedlano Żydów z całego Zagłębia. Żydzi byli też umieszczani w mniejszych gettach w Modrzejowie i Starym Sosnowcu. Zostały one zlikwidowane w maju. Latem 1943 r. Niemcy zaczęli likwidować getto w Środuli. W okresie od 1 do 6 sierpnia przetransportowano około 10 tys. Żydów. Ostatni transport Żydów z Sosnowca wyruszył do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz w styczniu 1944 roku. W Sosnowcu została garstka Żydów, którzy zdołali się ukryć.

Jeden z placów na sosnowieckim osiedlu Środula nosi imię Braci Kożuchów – Józef i Bolesław Kożuchowie byli jednymi z organizatorów wybuchu zbrojnego powstania w getcie będzińsko-sosnowieckim. W 1995 r. wystawiono w tym miejscu pomnik z napisem w języku polskim: „Pamięci Żydów polskich pomordowanych przez hitlerowców w latach II wojny światowej na terenie getta w Sosnowcu-Środuli”.

Print