Materiały dotyczące Żydów ze Szlichtyngowej w zasobach Tajnego Pruskiego Archiwum Państwowego w Berlinie znajdują się pod syngaturą II HA Generaldirektorium, VI Schlichtingsheim, nr 2807, ark. 1, 3.

Tajne Pruskie Archiwum Państwowe (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz), Archivstraße 12–14, 14195 Berlin (Dahlem).

 

Print