• Alicke K-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Bd. 1-3, Gütersloh, 2008.

 • Barran F. R., Städte-Atlas Pommern, Leer, 1993.

 • Baranowska O., Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna, Szczecin, 2001.

 • Brilling B., Stettin (Szczecin), [in:] Enclopaedia Judaica, Bd. XIX, Red.: Skolnik F., Berenbaum M., New York, 2007.

 • Donath A., Lesser Ury, 1921.

 • Elias J., Max Liebermann. Eine Biographie, Berlin, 1917.

 • Frankiewicz B., Losy ludności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1933-1940, "BŻIH" 1987, Nr 3-4.

 • Gidal N. T., Die Juden in Deutschland, Köln, 1997.

 • Glinski H., Stettin: Eine deutsche Großstadt in den 30-er Jahren, Leer, 1985.

 • Höft M., Zwischen Wald und See: Die Chronik Altdamms, Bremen, 1990.

 • Kozłowski K., Informacja o losach Żydów na Pomorzu Zachodnim od XIII w. Kilka słów o celach i uczestnikach sesji, [in:] Żydzi szczecińscy tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27.06.2003, Red.: Kozłowski K., Mieczkowski J., Szczecin, 2004.

 • Król R., Współczesne problemy środowiska Żydów szczecińskich, [in:] Żydzi szczecińscy tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27.06.2003, Red.: Kozłowski K., Mieczkowski J., Szczecin, 2004.

 • Krasucki E., Żydowski Marzec'68 w Szczecinie, Szczecin, 2008.

 • Kryciński S., Olej-Kobus A., Kobus K., Przewodnik. Zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Kraków, 2011.

 • Lowenthal G., Bewährung im Untergang - Ein Gedenkbuch, Stuttgart, 1966.

 • Mieczkowski J., Szczecińscy Żydzi. The Jews of Szczecin, Szczecin, 1993.

 • Mieczkowski J.,W poszukiwaniu miejsca – historii Żydów w Szczecinie, „Pogranicze” 2003, Nr 4, S. 75.

 • Mieczkowski J., Z dziejów Żydów na Pomorzu Zachodnim, „Transodra Online”, http://www.transodra-online.net/pl/node/1419 [Stand 16.05.2012].

 • Peiser J., Die Geschichte der Synagogengemeinde zu Stettin, Würzburg, 1965.

 • Polachowska S.,Gdzie mieszkali po wojnie Żydzi. Spacer po Niebuszewie, "Gazeta.pl Szczecin", 25.09.2011, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,10353488,Gdziehttp://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,10353488,Gdzie_mieszkali_po_wojnie_Zydzi__Spacer_po_Niebuszewie.html#ixzz1wIeop79o_mieszkali_po_wojnie_Zydzi__Spacer_po_Niebuszewie.html#ixzz1wIeop79o  [Stand 30.05.2012].

 • Rosenfeld E., Luckner G., Goes A., Lebenszeichen aus Piaski. Briefe Deportierter aus dem Distrikt Lublin, 1940-1943, München, 1970.

 • Salinger G., Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns, Band I, New York, 2006.

 • Stankowski A., Emigracja Żydów z Pomorza zachodniego w latach 1945-1960, [in:] Studia z dziejów i kultury Żydów, Warszawa, 1997.

 • Szczecin, [in:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Bd. XI, Red.: F. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Warszawa, 1890.

 • Turek-Kwiatkowska L., Przyczynek do dziejów społeczności żydowskiej w Szczecinie w XIX w i na początku XX w., [in:] Żydzi szczecińscy tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27.06.2003, Red.: Kozłowski K., Mieczkowski J., Szczecin, 2004.

 • Völker E., Stettin: Daten und Bilder zur Stadtgeschichte, Leer, 1986.

 • Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, Red.: Jaroszewicz M., Stępiński W., Warszawa, 2007.

 • Rozen M., Żydzi w Szczecinie, seminarium "Żydzi na polsko-niemieckim pograniczu – po śladach" w Groß Neuendorf, 17.06.2007.

 

Print