Jahr

Allgemeine Einwohnerzahl

Anzahl der Juden

Prozentanteil der Juden

1421   120  
1764   2 519  
1778      

1792

81 300

6 750

8,3%

1800 ca 92 000 9 200 10%

1864

223 000

72 800

32,7%

1901

711 988

254 712

35,8%

1914

884 544

337 074

38,1%

1921

936 713

310 334

33,1%

1931

1 171 898

352 659

30,1%

1938

1 265 372

368 394

29,1%

2017

1 753 977

   

 

Bearbeitet nach:

  • Eisenbach, A., Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w., PIW, Warszawa, 1983, S. 113-114.
  • Zalewska, G., Ludność żydowska w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996, S. 25, 49, 53.
  • The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Bd. 2 , Ed. G. D. Hundert, S. 1994.

 

Print