Cmentarz żydowski w Wolanowie znajduje się przy ul. Spacerowej, na południowy zachód od centrum miasta, po prawej stronie drogi z Wolanowa do Chronówka. Zajmuje działkę geodezyjną nr 1334 o powierzchni 2313 m kw. Jego położenie można wyznaczyć np. na podstawie przedwojennej mapy WIG Pas 43 Słup 32 Radom (Warszawa 1937, skala 1:100000).

Założony został po roku 1780. W okresie międzywojennym był ogrodzony. Został zniszczony przez Niemców, a także po 1945 roku. W 1952 r. określony jako zniszczony w 90%[1.1]. Ostatni nagrobek stał podobno jeszcze na początku lat 90. XX wieku. Obecnie jest to nieużytek, położony na terenie trudnodostępnym, traktowanym miejscami jako wysypisko odpadów. Relikty nie są dostrzegalne. Zauważalny młodszy od otaczających działek drzewostan.

Print
Fußnoten
  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Wykaz synagog, bóżnic i cmentarzy wyznania mojżeszowego z terenu powiatu: buskiego, jędrzejowskiego, koneckiego i włoszczańskiego, 1952.