Le-szana towa tikatewu! Obyście zostali zapisani na dobry rok!

tego życzą sobie Żydzi na całym świecie w związku ze zbliżającym się świętem Rosz ha-Szana.

Rosz ha-Szana (hebr. głowa roku), jedno z najważniejszych świat w kalendarzu żydowskim, przypada 1. i 2. dnia miesiąca tiszri. Zgodnie z tradycją upamiętnia stworzenie świata i człowieka.

Początek Nowego Roku rozpoczyna dźwięk szofaru, prostego instrumentu dętego sporządzonego z rogu kozła albo barana. Zwyczaj ten był już znany w Biblii, pierwszy dzień miesiąca tiszri określano jako „dzień trąbienia” (Ks. Liczb 29,1) a Żydzi zostali zobligowani aby „obchodzić uroczysty szabat, trąbienie w róg i święte zwołanie” (Ks. Kapłańska 23,24).

Rosz ha-Szana nie posiada wyszukanej obrzędowości. Pierwszego dnia, po południu, nad brzegami wód odbywa się ceremonia wyrzucania grzechów zwana taszlich. Ludzie spacerują, wypowiadając słowa z księgi Micheasza (7, 18-20): „złoży nieprawości nasze [hebr. taszlich] i wrzuci w morze”. Wieczorem, podczas nabożeństwa w synagodze wypowiada się świąteczne błogosławieństwo, a później wszyscy wierni udają się do domów.

W czasie wieczerzy jako pierwsze spożywa się jabłko umaczane w miodzie, które ma zapewnić szczęśliwy oraz słodki nadchodzący rok. Na stole powinna znaleźć się także okrągła chałka symbolizująca cykl roku, gefilte fisz, granaty oraz daktyle.

Rosz ha-Szana rozpoczyna dziesięciodniowy czas pokuty, który trwa do Jom Kipur. Te szczególne 10 dni nazywamy Jamim Noraim (hebr.  Dniami Grozy). W tym okresie każdy Żyd dokonuje bilansu swojego życia. Uświadamia sobie swoje grzechy, naprawia błędy oraz szuka przebaczenia u ludzi, którym wyrządził jakąś krzywdę.

Cały tydzień, w czasie którego przypada Nowy Rok, upływa pod znakiem przygotowań do Dni Grozy. Obowiązuje post ścisły. Każdego ranka, z wyjątkiem szabatu, w synagodze odbywają się specjalne modlitwy pokutne zwane selichot. Ich myślą przewodnią jest sentencja: „Ojcze, zgrzeszyliśmy, bądź nam miłościw”. Zgodnie ze zwyczajem, należy pierwszego z dni selichot udać się na cmentarz, aby tam czuwać na modlitwie. Czyni się to również w dzień poprzedzający Nowy Rok lub Jom Kipur, Dzień Pojednania.

 

Poznaj przepisy na noworoczne przysmaki: Rosz ha-Szana w kuchni z Esterą Kafką | Wirtualny Sztetl

Print