This article is not available in selected language.

Abramowicz Abraham

Abraham Abramowicz - Personal data
Date of birth: 20th April 1879
Place of birth: Kraków
Occupation: inżynier; urbanista

Abramowicz Abraham (20.04.1879, Kraków – ) – inżynier budownictwa, związany z Krakowem. Autor projektów kolei linowej i mostów kolejowych, racjonalizacji tras i bocznic kolejowych. Opracował projekt urbanistyczny terenów wyścigowych na Błoniu.

Urodził się jako syn Mojżesza i Hendli Pestli z Zilberbergów. Ożenił się 2 listopada 1909 r. z Franciszką z domu Ingel. Ukończył szkołę realną w Krakowie, następnie wydział inżynierii budowlanej politechniki w Wiedniu. Pracował na kolei, jako inżynier i referent spraw wojskowych, a także w Krakowskim Towarzystwie Technicznym. Prowadził też własne przedsiębiorstwo. Pełnił funkcję przysięgłego biegłego sądowego do spraw budownictwa, kolejnictwa i wywłaszczeń. W 1938 r. mieszkał w Krakowie pod adresem ul. Wrzesińska 9 (tel. 1-18-18).

Bibliografia

  • Czy wiesz, kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938, s. 1.
Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.