This article is not available in selected language.

Singer Zygmunt

Zygmunt Singer - Personal data
Date of birth: 30th June 1876
Place of birth: Sieradz
Date of death: 29th January 1958
Place of death: Paryż
Occupation: oboista; dyrygent; kompozytor
Related towns: Kraków, Praga

Singer Zygmunt (30.06.1876 Sieradz – 29.01.1958 Paryż) – oboista, dyrygent, pedagog, kompozytor.

Był synem Rubina, bratankiem Wincentego, bratem Adama i Józefa. Kształcił się w grze na skrzypcach u Wincentego Singera w Krakowie, a na oboju – u Ernesta Königa w Pradze. Od 1893 r. był przez pewien czas oboistą w orkiestrze symfonicznej Karola Meydera w Berlinie. Po powrocie do Warszawy studiował kompozycję pod kierunkiem Adama Minchejmera, grając od 1896 r. początkowo na skrzypcach, a następnie aż do 1903 r. na oboju, w Orkiestrze Teatru Wielkiego. Latem 1909 r. dyrygował na Dynasach orkiestrą Filharmonii Warszawskiej, a w latach następnych, również latem – koncertami symfonicznymi orkiestry Teatru Wielkiego. Od 1915 r. był tam dyrygentem baletu.

W 1918 r. Singer odbył z baletem warszawskim tournée artystyczne po Niemczech. Uczył od 1905 r. gry na oboju w Instytucie Muzycznym, późniejszym Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Od 1918 r. prowadził też klasę kameralną, a w latach 1922–1927 początkowo przygotowawczą, a następnie również wyższą klasę gry orkiestrowej. Wraz z kierownikiem klasy śpiewu solowego, Marcelim Sowińskim, przygotowywał szkolne przedstawienia operowe. Przez czas jakiś był dyrygentem orkiestry Miejskiej Szkoły Baletowej. W 1930 r. wyjechał do Paryża z ramienia rządu polskiego jako instruktor muzyczny tamtejszych polskich zespołów chóralnych i instrumentalnych. Założył w Paryżu polską szkołę muzyczną i w 1931 r. utworzył ze swoich uczniów orkiestrę kameralną oraz chór, które pod jego batutą dały szereg koncertów. Wystawił też wraz z zespołem solistów Halkę Stanisława Moniuszki. Opublikował podręcznik Teoretyczno-praktyczna szkoła na obój dla zaawansowanych oboistów do artystycznego wykształcenia w 6 częściach (1913). Istotną część dorobku kompozytorskiego stanowiły utwory na obój (m.in. sześć koncertów na obój, dwie sonaty koncertowe na dwa oboje, Morceau de concert pour hautebois avec accompagnement de piano). Miał w swoim dorobku również opery: Ondyna, Pazik, Wizje.

Bibliografia:

  • Błaszczyk L.T., Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX I XX wieku, Kraków 1964.
  • Błaszczyk L.T., Singer Zygmunt, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 37, red. H. Markiewicz, Warszawa–Kraków 1996–1997.
  • Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Słomko, Kraków 2008.
  • Polska Artystyczna. Kalendarz – informator muzyczny, literacki, sztuk plastycznych, teatralny i kinematograficzny na 1923/24 r., red. M. Skolimowski, Warszawa [1923].
  • Rutkowska A., Działalność pedagogiczna Instytutu Muzycznego Warszawskiego 1860–1918, Warszawa 1967.
  • Słownik biograficzny teatru polskiego, t. 1, red. Z. Raszewski, Warszawa 1973.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.