Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Szyja Neuman
Location: Tarnów
Dating: 21.04.1894
Surname: Neuman
First name: Szyja
Birth date: 21.04.1894
Birth location: Tarnów
Father first name: Jakub
Father second first name: Saul
Mother first name: Rejzel
Mother second first name: Hendla
Mother maiden surname: Blaurok
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 419. Sprawy paszportowe N-R 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chana Goldstein
Location: Kraków
Dating: 12.10.1894
Surname: Goldstein
First name: Chana
Second first name: Chawa
Other first names: Anna
Birth date: 12.10.1894
Birth location: Kraków
Father first name: Majer
Mother first name: Feigel
Mother maiden surname: Silberberg
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 416. Sprawy paszportowe E-G 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izak Eder
Location: Kraków
Dating: 1890
Surname: Eder
First name: Izak
Second first name: Mordko
Other first names: Ignac
Birth date: 1890
Birth location: Biskupice
Father first name: Fiszel
Mother first name: Friedla
Residence location: Kraków
Profession: tradesman
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 416. Sprawy paszportowe E-G 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Zajdman
Location: Wołomin
Dating: 1.01.1923
Surname: Zajdman
First name: Dawid
Residence location: Wołomin
Emigration date: 1923
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 156. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Nechama Gluzman
Location: Wołomin
Dating: 1.01.1923
Surname: Gluzman
First name: Nechama
Residence location: Wołomin
Emigration date: 1923
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 156. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Icek Przychodni
Location: Działoszyce
Dating: No available date
Surname: Przychodni
First name: Icek
Residence location: Działoszyce
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Hejnoch Rozenblum
Location: Chmielnik
Dating: 1910
Surname: Rozenblum
First name: Hejnoch
Birth date: 1910
Residence location: Chmielnik
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaja Lewkowicz
Location: Skalbmierz
Dating: No available date
Surname: Lewkowicz
First name: Chaja
Residence location: Skalbmierz
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Herszel Machtyngier
Location: Chmielnik
Dating: 1911
Surname: Machtyngier
First name: Herszel
Birth date: 1911
Residence location: Chmielnik
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Herszel Ajzenberg
Location: Chmielnik
Dating: 1912
Surname: Ajzenberg
First name: Herszel
Birth date: 1912
Residence location: Chmielnik
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Kac
Location: No available location
Dating: 1889
Surname: Kac
First name: Abram
Second first name: Lejba
Birth date: 1889
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Bajla Friedman
Location: Chmielnik
Dating: 1923
Surname: Friedman
First name: Bajla
Second first name: Małka
Birth date: 1923
Residence location: Chmielnik
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Terkieltaub
Location: Szydłów
Dating: 1903
Surname: Terkieltaub
First name: Abram
Birth date: 1903
Residence location: Szydłów
Emigration state: Uruguay
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szamsia Mendlewicz
Location: Chmielnik
Dating: 1910
Surname: Mendlewicz
First name: Szamsia
Birth date: 1910
Residence location: Chmielnik
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Pinkus Wajnryb
Location: Stopnica
Dating: 1900
Surname: Wajnryb
First name: Pinkus
Birth date: 1900
Residence location: Stopnica
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Judka Lipszyc
Location: Stopnica
Dating: 1909
Surname: Lipszyc
First name: Judka
Birth date: 1909
Residence location: Stopnica
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Gitman Chęciński
Location: Pińczów
Dating: No available date
Surname: Chęciński
First name: Gitman
Residence location: Pińczów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8757. Emigracja kontynentalna 1928 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Małka Wajnryb
Location: Stopnica
Dating: 1910
Surname: Wajnryb
First name: Małka
Birth date: 1910
Residence location: Stopnica
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jentla Lis
Location: No available location
Dating: No available date
Surname: Lis
First name: Jentla
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Kirszner
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Kirszner
First name: Szmul
Residence location: Stopnica
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.