Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Helena Kartur
Location: Teheran
Dating: 1875
Surname: Kartur
First name: Helena
Birth date: 1875
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Stanisław Kartuz
Location: Teheran
Dating: 1897
Surname: Kartuz
First name: Stanisław
Birth date: 1897
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Simon Kimpler
Location: Teheran
Dating: 1942
Surname: Kimpler
First name: Simon
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Helena Klein
Location: Teheran
Dating: 1928
Surname: Klein
First name: Helena
Birth date: 1928
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Leopold Kleinberg
Location: Teheran
Dating: 1908
Surname: Kleinberg
First name: Leopold
Birth date: 1908
Birth location: Banburg
Father first name: Bernard
Mother first name: Roza
Residence location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 124. Metryki urodzin i chrztu dzieci wyznania katolickiego i akta urodzenia dzieci wyznania mojzeszowego, wystawione na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942 - 1944, t. II, poz. 304-504.
Józef Grynszpan
Location: No available location
Dating: 1917
Surname: Grynszpan
First name: Józef
Birth date: 1917
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Hersch Hasman
Location: No available location
Dating: 1912
Surname: Hasman
First name: Hersch
Birth date: 1912
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Abram Hersztejn
Location: No available location
Dating: 1911
Surname: Hersztejn
First name: Abram
Birth date: 1911
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Srul Holant
Location: No available location
Dating: 1920
Surname: Holant
First name: Srul
Birth date: 1920
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Perec Honigbaum
Location: Teheran
Dating: 1916
Surname: Honigbaum
First name: Perec
Birth date: 1916
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Chuna Jakubowicz
Location: No available location
Dating: 1912
Surname: Jakubowicz
First name: Chuna
Birth date: 1912
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Borys Kaduszyn
Location: Teheran
Dating: 1911
Surname: Kaduszyn
First name: Borys
Birth date: 1911
Residence location: Teheran
Death date: 1943
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Lidja Kantor
Location: Teheran
Dating: 6.01.1916
Surname: Kantor
First name: Lidja
Second first name: Barbara
Birth date: 6.01.1916
Birth location: Teheran
Father first name: Józef
Mother first name: Alina
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 124. Metryki urodzin i chrztu dzieci wyznania katolickiego i akta urodzenia dzieci wyznania mojzeszowego, wystawione na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942 - 1944, t. II, poz. 304-504.
Zofia Gelberg
Location: Teheran
Dating: 1941
Surname: Gelberg
First name: Zofia
Birth date: 1941
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Gustawa Goldberg
Location: Teheran
Dating: 1874
Surname: Goldberg
First name: Gustawa
Birth date: 1874
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Falke Goldway
Location: Teheran
Dating: 1898
Surname: Goldway
First name: Falke
Birth date: 1898
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Mendel Gorman
Location: Teheran
Dating: 1932
Surname: Gorman
First name: Mendel
Birth date: 1932
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Mieczysław Grajfman
Location: Teheran
Dating: 1942
Surname: Grajfman
First name: Mieczysław
Birth date: 1942
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Julian Grunberg
Location: Teheran
Dating: 1904
Surname: Grunberg
First name: Julian
Birth date: 1904
Residence location: Teheran
Death date: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Otto Ettinger
Location: No available location
Dating: 1900
Surname: Ettinger
First name: Otto
Birth date: 1900
Partner first name: Margot
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.