Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Abram Gertner
Location: Stopnica
Dating: 1901
Surname: Gertner
First name: Abram
Second first name: Berek
Birth date: 1901
Residence location: Stopnica
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sura Ajzenberg
Location: Pierzchnica
Dating: 1907
Surname: Ajzenberg
First name: Sura
Birth date: 1907
Residence location: Pierzchnica
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaim Rapaport
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Rapaport
First name: Chaim
Residence location: Stopnica
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ruchla Rzeźnik
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Rzeźnik
First name: Ruchla
Second first name: Ita
Residence location: Stopnica
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chana Jakubowicz
Location: No available location
Dating: No available date
Surname: Jakubowicz
First name: Chana
Second first name: Fajgla
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Łaja Zylbersztajn
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Zylbersztajn
First name: Łaja
Residence location: Kielce
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Hinda Hauer
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Hauer
First name: Hinda
Residence location: Stopnica
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jenta Smolarz
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Smolarz
First name: Jenta
Residence location: Stopnica
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fajgla Rubin
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Rubin
First name: Fajgla
Residence location: Stopnica
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rajzla Hauer
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Hauer
First name: Rajzla
Second first name: Laja
Residence location: Stopnica
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Estera Zalcberg
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Zalcberg
First name: Estera
Residence location: Stopnica
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chawa Zylbersztajn
Location: Kielce
Dating: 1880
Surname: Zylbersztajn
First name: Chawa
Birth date: 1880
Residence location: Kielce
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Laja Piotrowska
Location: Kielce
Dating: 1903
Surname: Piotrowska
First name: Laja
Birth date: 1903
Residence location: Kielce
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Pfefer
Location: Ostrowiec Świętokrzyski
Dating: 1909
Surname: Pfefer
First name: Abram
Birth date: 1909
Residence location: Ostrowiec Świętokrzyski
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaja Leszczyńska
Location: Łódź
Dating: 1913
Surname: Leszczyńska
First name: Chaja
Birth date: 1913
Residence location: Łódź
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaim Rapaport
Location: Stopnica
Dating: No available date
Surname: Rapaport
First name: Chaim
Residence location: Stopnica
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mendel Dyzenhaus
Location: Chmielnik
Dating: No available date
Surname: Dyzenhaus
First name: Mendel
Residence location: Chmielnik
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fajgla Rubin
Location: Nowy Korczyn
Dating: No available date
Surname: Rubin
First name: Fajgla
Residence location: Nowy Korczyn
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Gołembiowski
Location: Bodzentyn
Dating: 1884
Surname: Gołembiowski
First name: Szmul
Second first name: Dawid
Birth date: 1884
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jenta Smolarz
Location: Chmielnik
Dating: No available date
Surname: Smolarz
First name: Jenta
Residence location: Chmielnik
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.