Glossary

Community societies
Café Club
Cech
Celna wojna
Centos, the Association of Societies for the Care of Jewish Orphans
Centrala Kas Bezprocentowych
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej (CZKZZ)
Centrala Związku Kupców w Polsce (CZK)
Centralna Organizacja Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych (COZZPU)
Centralna Rada Narodowa
Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ)
Centralna Rada Żydowskich Klasowych Związków Zawodowych w Polsce
Centralne Biuro Komunistów Polski w ZSRR (CBKP)
Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych (CKON)
Central Committee of Jews in Poland
Centralny Okręg Przemysłowy (COP)
Centralny Urząd Planowania (CUP)
Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów
Central Union of Jewish Craftsmen in the Republic of Poland
Centrolew
Certificate
Chabadyzm
Chacham
Chałupnicy
Chanukas ha-bajs
Chazzan
Cheder
Chełmszczyzna
Chemiczny przemysł
Chewra kadisza
Chewra szas
Chłopi
Chłopi-robotnicy
Chłopi w Polsce
„Chłostra”
Chorew
Chór Warsa
Chowewej Syjon
„Chrobry”
Chuppah
Cichociemni
Cło generalne
Cmentarz
Colloquium Charitativum 1645
Creditanstalt Bankverein
Cricot
Cricot 2
Cycesy
„Cyrulik Warszawski”
Czarna giełda
Czarna procesja
„Czarno na białem”
Czarny rynek
„Czartak”
„Czas”
„Czata 49”
Czeladnik
Czerwona Gwardia
Czerwona Pomoc w Polsce
Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
„Czerwoni”
„Czerwony Sztandar”
Cztery pytania
Cholent
Czwartacy
Czwarty grosz
Czynsz
„Czytelnia dla Młodzieży”
„Czytelnia dla Wszystkich. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich”
Czytelnia Starozakonnej Młodzieży Handlowej
Court System for Jewish Cases
In order to properly print this page, please use dedicated print button.