This article is not available in selected language.

Centrala Kas Bezprocentowych

Centrala Kas Bezprocentowych – żydowska organizacja gospodarcza, utworzona w 1926 r. w Warszawie.

Skupiała istniejące od średniowiecza w żydowskich gminach wyznaniowych kasy nieoprocentowanego kredytu, które udzielały niewielkich krótkoterminowych pożyczek drobnemu handlowi i rzemiosłu żydowskiemu w celu ochrony go przed upadkiem. Szczególnie rozwinęła się w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1930–1935 (1938 blisko 1 tys. kas). Podstawą finansową były składki członków, dotacje zamożnych członków żydowskich gmin, zapisy testamentowe oraz pomoc American Jewish Joint Distribution Committee. Przewodniczący R. Szereszowski (warszawski finansista), dyrektor I. Giterman.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.