This article is not available in selected language.

Centralna Rada Żydowskich Klasowych Związków Zawodowych w Polsce

Centralna Rada Żydowskich Klasowych Związków Zawodowych w Polsce, centrala związkowa, działająca w latach 1935–1939.

Grupowała 12 związków zawodowych zbliżonych do partii Poalej Syjon. W 1938 r. liczyła 7 tys. członków.

 

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.