This article is not available in selected language.

Centralny Urząd Planowania (CUP)

Centralny Urząd Planowania (CUP) –  organ planowania gospodarczego w Polsce w latach 1945–1949 i 1989–1996.

Powołany na jesieni 1945 r. w ramach tworzenia podstaw gospodarki centralnie kierowanej, łączył planowanie gospodarcze z elementami kierowania gospodarką i rozdzielnictwa. Przygotował m.in. Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–1949. Na początku 1948 r. PPR dokonała ideologicznej krytyki CUP — ze stanowiska ustąpił prezes Cz. Bobrowski, dokonano czystki personalnej, a w 1949 Urząd zlikwidowano. Jego funkcję w latach 1949–1956 pełniła Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, a w 1957–1988 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, która w latach 1989–1996 przyjęła nazwę CUP, stopniowo przekształcając się w centrum strategii społeczno-ekonomicznej.

Bibliografia

  • J. Gepner Powstanie i organizacja Centralnego Urzędu Planowania, „Dzieje Najnowsze” 1973 t. 4.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.