This article is not available in selected language.

Chowewej Syjon

Chowewej Syjon (hebr. Chowewe(j) Cij(j)on = Miłośnicy Syjonu) – zwolennicy ruchu presyjonistycznego, zawiązane­go we wczesnych latach osiemdziesiątych XIX w. w reakcji na pogromy w Rosji.

Fragment książki Eleonory Bergman „Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku” za zgodą Autorki i Wydawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone w tym prawo do wykorzystania tekstu na innych stronach internetowych.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.