This article is not available in selected language.

Czarna giełda

Czarna giełda – potoczne określenie miejsca, w którym dokonywano operacji papierami wartościowymi, zagranicznymi środkami płatniczymi oraz weksalmi nie dopuszczonymi do notowań na oficjalnej giełdzie. Dokonywane tam operacje były często pozostawały w sprzeczności z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawnymi.

Rola czarnej giełdy rosła w okresach, gdy w poszczególnych państwach wprowadzano restrykcje walutowe, przewidujące zakaz posiadania zagranicznych pieniędzy i złota monetarnego lub ograniczające swobodny nimi obrót (np.: w okresach wojen, inflacji, rewolucji, realizacji napiętych planów inwestycyjnych, dążenia do przeciwdziałania odpływowi kapitałów za granicę). Powodowało to na ogół powstawanie 2 różnych kursów walut obcych i złota w stosunku do pieniądza krajowego. Kursy te na rynku pozaurzędowym wyznaczała czarna giełda w zależności od podaży i popytu na poszczególne walory, te zaś głównie wynikały z potrzeb finansowania nielegalnego importu towarów oraz skłonności do tezauryzacji.

W Polsce czarna giełda rozwinęła się szczególnie silnie w okresie inflacji i hiperinflacji po I wojnie światowej oraz w czasach II wojny światowej, jak też w PRL. W niektórych okresach dokonywanie obrotów na czarnej giełdzie było zagrożone wysokimi sankcjami karnymi, co jednak nie ograniczało jej funkcjonowania.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.