This article is not available in selected language.

„Czerwony Sztandar”

Czerwony Sztandar”– naczelny organ prasowy SDKPiL, wydawany w latach 1902–1913 i 1917–1918, początkowo drukowany nielegalnie w zaborze rosyjskim, później za granicą (Zurych, Berlin) lub w Galicji (Kraków), kolportowany nielegalnie głównie w Królestwie Polskim. Redaktorami i współpracownikami byli przywódcy i publicyści SDKPiL: Feliks Dzierżyński, Leon Jogiches, Julian Marchlewski, Róża Luksemburg, Adolf Warski i inni.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.