This article is not available in selected language.

Czwarty grosz

Czwarty grosz – w dawnej Polsce dodatek do cła królewskiego, płacony przez kupców od wywożonych i przywożonych towarów. Wprowadzony po 1590 r., wynosił 1/3 cła królewskiego i stanowił stały dochód państwa. Zniesiony po rozbiorach.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.