This article is not available in selected language.

El Szadaj

El Szadaj (El Szaddaj; hebr. el – bóg, sadai – wszechmogący, najwyższy, wzniosły) – przydomek Boga w Biblii hebrajskiej, najczęściej tłumaczony jako Bóg Wszechmogący.

Według źródła kapłańskiego w Pięcioksięgu było to pierwsze imię, pod jakim Bóg dał się poznać Abrahamowi (Rdz 17,1); występuje także w innych księgach biblijnych (np. użył go nieizraelski prorok Balaam, Lb 24,4). Być może spokrewnione z akadyjskim szadu (góra lub pierś), co miałoby wskazywać na pierwotne bóstwo żeńskie, lub zbliżone do hebrajskiego szadad (uszkodzić) – miało wyrażać straszliwy, niszczycielski aspekt bóstwa. W tradycji żydowskiej oznacza Boga, który powstrzymał („powiedział dość”) potop.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.