This article is not available in selected language.

Etrog

Etrog (hebr.) – nazwa owocu cytrusowego (przypominającego cytrynę), używanego do przygotowania bukietów, które wyznawcy judaizmu zanoszą do synagogi podczas święta Sukot. Oprócz etrogu do tworzenia bukietu używa się trzech innych roślin: gałązki wierzbowej, gałązki palmowej oraz mitry. Etrog jest przechowywany w specjalnym pojemniku (puszce na etrog), zwykle w kształcie owocu etrogu, często z okolicznościowym napisem nawiązującym do święta. Puszki wykonywano z metalu (srebrzonego, złoconego lub srebra), ceramiki, czasem z drewna. W XIX w. adaptowano również naczynia świeckie (głównie cukiernice), dodając symboliczne dekoracje.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.