This article is not available in selected language.

„Express Wieczorny”

Express Wieczorny”, informacyjny dziennik popołudniowy (od 1994 r. poranny), wydawany w latach 1946–1999 w Warszawie. Pismo o lekkim, rozrywkowym charakterze, najpoczytniejsza popularna gazeta PRL, po 1989 związana z Porozumieniem Centrum. Założyciel i redaktor naczelny (1946–1955) Rafał Praga, od 1997 – K. Nazarewicz. Nakład: 1991 — 150 tys. egz., 400 tys. wydanie sobotnio-niedzielne, 1998 — 30 tys. egz., 120 tys. dodatek sobotnio-niedzielny „Kulisy” (1998).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.