This article is not available in selected language.

Obóz Polski Walczącej (OPW)

Obóz Polski Walczącej (OPW) – ugrupowanie konspiracyjne, utworzone VIII 1942 w Warszawie, w wyniku połączenia 8 mniejszych organizacji kontynuujących politykę OZN, m.in. Wojskowej Organizacji „Polska”, grupy skupionej wokół pisma „Myśl Państwowa” oraz organizacji Wawel; OPW działał głównie w Warszawie i Krakowie; komendant: J. Piasecki (do VIII 1944); współpracował z Konfederacją Narodu i Ojczyzną; 15 X 1942 w wyniku rozłamu grupa „Myśli Państwowej” oraz Wawel utworzyły Konwent Organizacji Niepodległościowych; II 1943 oddziały wojskowe OPW (dowódca pułkownik J. Zientarski) podporządkowały się AK; XII 1943 OPW i Konwent podjęły współpracę, a XII 1944 połączyły się w Zjednoczenie Organizacji Niepodległościowych; OPW był krytyczny wobec rządu W. Sikorskiego z powodu zawarcia VII 1941 układu z ZSRR; centralne organy prasowe: „Przegląd Polityczny”, „Polska”, „Państwo Polskie”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.