Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Szulem Chodorow
Location: Łódź
Dating: 18.07.1888
Surname: Chodorow
First name: Szulem
Second first name: Menachem
Birth date: 18.07.1888
Birth location: Berdyczów
Father first name: Pinkus
Mother first name: Rajzla
Mother maiden surname: Halberstadt
Residence location: Łódź
Wedding date: 18.07.1888
Wedding location: Góra Kalwaria
Partner first name: Mariem
Partner maiden surname: Plucer
Profession: manufacturer; merchant
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 43. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mariem Chodorow
Location: Łódź
Dating: 14.07.1889
Surname: Chodorow
Maiden surname: Pilicer
First name: Mariem
Birth date: 14.07.1889
Birth location: Łódź
Father first name: Szmelek
Mother first name: Dwojra
Mother maiden surname: Wajskoł
Wedding date: 14.07.1889
Wedding location: Góra Kalwaria
Partner first name: Szulem
Partner second first name: Menachem
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 43. Nadanie obywatelstwa 1925 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.