Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Chana Rozental
Location: Jędrzejów
Dating: 1912
Surname: Rozental
First name: Chana
Birth date: 1912
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chana Rozental
Location: Jędrzejów
Dating: 1912
Surname: Rozental
First name: Chana
Birth date: 1912
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Frymeta Obarzanek
Location: Jędrzejów
Dating: 1.02.1925
Surname: Obarzanek
First name: Frymeta
Residence location: Jędrzejów
Emigration date: after 02.1925
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Moszek Obarzanek
Location: Jędrzejów
Dating: 1.02.1925
Surname: Obarzanek
First name: Moszek
Residence location: Jędrzejów
Emigration date: after 02.1925
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chil Issakow
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Issakow
First name: Chil
Residence location: Jędrzejów
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izaak Ickowicz
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Ickowicz
First name: Izaak
Residence location: Jędrzejów
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Kajla Ickowicz
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Ickowicz
First name: Kajla
Second first name: Gitla
Residence location: Jędrzejów
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Frajda Minc
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Minc
First name: Frajda
Residence location: Jędrzejów
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Łaja Wajsberg
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Wajsberg
First name: Łaja
Residence location: Jędrzejów
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Alter Topiel
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Topiel
First name: Alter
Second first name: Chil
Residence location: Jędrzejów
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaim Breslauer
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Breslauer
First name: Chaim
Residence location: Jędrzejów
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Łaja Wajzberg
Location: Jędrzejów
Dating: ca. / around 1891
Surname: Wajzberg
First name: Łaja
Birth date: ca. / around 1891
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: Belgium
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8890. Materiały do emigracji 1925-1929. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Alter Topiel
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Topiel
First name: Alter
Second first name: Chiel
Residence location: Jędrzejów
Profession: tradesman
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 12582. Zaświadczenia na ulgowe paszporty zagraniczne 1924-1926. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Małka Kałtońska
Location: Jędrzejów
Dating: 1861
Surname: Kałtońska
First name: Małka
Birth date: 1861
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaim Edelist
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Edelist
First name: Chaim
Second first name: Icek
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sura Frucht
Location: Jędrzejów
Dating: 1914
Surname: Frucht
First name: Sura
Birth date: 1914
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Glat
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Glat
First name: Szmul
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Herszk Rokoszyński
Location: Jędrzejów
Dating: No available date
Surname: Rokoszyński
First name: Herszk
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaja Rozental
Location: Jędrzejów
Dating: 1887
Surname: Rozental
Other surname: Gutenberg
First name: Chaja
Birth date: 1887
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jacheta Rozental
Location: Jędrzejów
Dating: 1914
Surname: Rozental
First name: Jacheta
Birth date: 1914
Residence location: Jędrzejów
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.