Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Salomon Szulrichter
Location: Szkłów
Dating: 2.01.1887
Surname: Szulrichter
First name: Salomon
Second first name: Hirsz
Other first names: Bersz
Birth date: 2.01.1887
Birth location: Szkłów
Father first name: Jankiel
Father second first name: Ber
Mother first name: Chawa
Mother second first name: Estera
Mother maiden surname: Krupkin
Wedding date: 2.01.1887
Partner first name: Helena
Partner maiden surname: Lifszyc
Profession: dentist
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 24. Nadanie obywatelstwa 1922 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.