This article is not available in selected language.

Szyk Eliasz

Eliasz Szyk - Personal data
Date of birth: before 1900
Date of death: before 1900
Occupation: rabin
Related towns: Lida

Szyk Eliasz (XIX w.) rabin Lidy od poł. XIX wieku. Stał się sławny dzięki swoim wspaniałym kazaniom. Mówiono też, że potrafił czynić cuda na oczach ludzi. Jego książka Ejn Elijachi (hebr. Źródło Eliasza), wydana w Wilnie, stanowiła komentarz dla zebranych legend talmudycznych (znanych jako Ejn Jaakow, hebr. Źródło Jakuba). 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.