Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Michał Lampusiak
Location: Ozorków
Dating: 13.12.1897
Surname: Lampusiak
First name: Michał
Birth date: 13.12.1897
Birth location: Ozorków
Father first name: Jakub
Father second first name: Józef
Mother first name: Maria
Mother second first name: Laja
Mother maiden surname: Fuchs
Residence location: Ozorków
Profession: worker
Emigration date: 1919
Emigration state: Netherlands
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 25. Pozbawienie obywatelstwa 1922 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rywka Watnicka
Location: Ozorków
Dating: 1890
Surname: Watnicka
First name: Rywka
Birth date: 1890
Birth location: Ozorków
Sources: Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 22. Nadanie obywatelstwa 1922 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.