Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Abraham Spielman
Location: Kraków
Dating: 15.05.1890
Surname: Spielman
First name: Abraham
Second first name: Abe
Birth date: 15.05.1890
Birth location: Przecław
Father first name: Chaim
Residence location: Kraków
Profession: sales assistant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 422. Sprawy paszportowe 1922-1923. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.