Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Szyja Blau
Location: Kraków
Dating: 29.03.1884
Surname: Blau
First name: Szyja
Birth date: 29.03.1884
Birth location: Rzeszów
Father first name: Ozer
Mother first name: Rochne
Mother maiden surname: Paloga
Residence location: Kraków
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 415. Sprawy paszportowe A-D 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.