This article is not available in selected language.

Laufer Rubin

Rubin Laufer - Personal data
Date of birth: 25th January 1909
Place of birth: Stanisławów
Date of death: May 1966
Occupation: dyrygent
Related towns: Praga, Wiedeń, Paryż, Montpellier, San Francisco

Laufer Rubin (25.01.1909 Stanisławów – 05.1966 Kalifornia) – dyrygent, pedagog, muzykolog.

Kształcił się początkowo w Akademii Muz. w Wiedniu. W 1930–1934 kontynuował studia muzyczne pod kierunkiem Fidelia F. Finkego w Niemieckiej Akademii Muzycznej w Pradze, studiując ponadto muzykologię na tamtejszym uniwersytecie niemieckim. W latach 1935–1937 prowadził własną szkołę muzyczną w Wiedniu. Od 1937 r. działał jako dyrygent w Paryżu. W czasie II wojny światowej, w latach 1941–1944, prowadził wykłady z zakresu muzykologii na Uniwersytecie w Montpellier. Po powrocie do Paryża był w okresie 1948–1957 pracownikiem działu muzycznego UNESCO. Występował równocześnie jako dyrygent orkiestr symfonicznych na estradach koncertowych i w radiu. Od 1957 był dyrektorem San Francisco Conservatory of Music.

Bibliografia:

  • Błaszczyk L. T., Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku, Kraków 1964. 
  • Brennecke W., Laufer Rubin, [w:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Hrsg. F. Blume, Bd. 8, Kassel 1960. 

  • Leksykon polskich muzyków pedagogów narodzonych po 31 grudnia 1870 r., red. K. Janczewska-Sołomko, Kraków 2008.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.