In 1581 there were 54 Jews living in today’s area of the town[1.1]. Towards the end of the existence of Rzeczpospolita Krakowska (the Republic of Kraków) the number of Jewish residents in Trzebinia exceeded 300, which comprised 50% of all of the town’s community[1.2].

In 1880 Jews constituted 70% of the town’s residents (643 out of 879 total)[1.3].

In 1910 there were 1521 Jews which constituted 7,3% of the total population of the whole territory of the Trzebinia Jewish Religious Community which counted 20 826 people. The town of Trzebinia itself, the main town of the region, had 949 Jewish residents which made up 39,4% of the total number of its residents (2408 total), although another source states that in 1910 there were 1049 Jews in the town of Trzebinia[1.1.1].

Another study on the topic gives different ratios: „The last Austro-Hungarian census, carried out in 1910, showed that 892 out of the 1245 residents of Trzebinia town (71.6%) and 157 out of 2596 residents of Trzebinia village (6%) were Jewish. Additionaly, there were Jews living in Dulowa – 7 people, Górka – 11, Górki Luszowskie – 40, Karniowice – 5, Myślachowice – 27, Płoki – 17, Siersza – 54 (out of a total of 991 residents, which makes it 5.4%), Trzebionka – 51 (out of 1384 total, which makes it 3.6%), Wodna – 27, Psary – 14, Lgota – 6 people”[1.1.3].

Yet another listing states that in 1880, 634 out of 879 residents of Trzebinia were Jewish (72.1%), in 1900 there were 824 Jews out of 1167 total number of residents (70.6%), and in 1921 there were 915 Jews out of 1317 total residents (69.5%)[1.4].

In 1921 the ratios changed and Jews comprised 6.8% of the population of the whole community, and 22.9% of the residents of Trzebinia town[1.5].

Print
Footnotes
  • [1.1] Trzebińskie historie, compiled by Andrzej Kostka and Jolanta Piskorz, Trzebinia 2008, p. 21.
  • [1.2] Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, ed. F. Kiryka, Kraków 1994, p. 246.
  • [1.3] Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, ed. F. Kiryka, Kraków 1994, p. 247.
  • [1.1.1] Trzebińskie historie, compiled by Andrzej Kostka and Jolanta Piskorz, Trzebinia 2008, p. 21.
  • [1.1.3] Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, ed. F. Kiryka, Kraków 1994, p. 247.
  • [1.4] Bohdan Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne, Warszawa 1930.
  • [1.5] Krystyna Samsonowska, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939), Kraków 2005, p. 58.