• A. Potocki, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
  • Borowa, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, New York 2001.
Print