• Dudziński T., Sychowicz K., Grajewo w XX wieku, Grajewo 2005.
  • Grajewe. Jizkor-Buch, red. G. Gorin, Nju Jork 1950 [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/grajewo/Grajewo.html#TOC71 [dostęp: 26.11.2014].
  • Grajewo, [w:] Rossijskaja Jewriejskaja Encikłopiedija, Moskwa 1994 [online] http://www.rujen.ru/index.php/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%92%D0%9E [dostęp: 26.11.2014].
  • Żbikowski A., Pogromy i mordy ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku w świetle relacji ocalałych Żydów i dokumentów sądowych, [w:] Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002, ss. 159–271.

 

Print