• Lomazy, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 746.
  • Łomazy, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 4, Warszawa 1883, ss. 690-691.
  • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 56.
Print