• Czechowicz J., Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy, Rzeszów 2015.
  • Dudek M., Te krzyże już inną chodzą planetą. Historia obrazem pisana. Losy jarosławskich Żydów, Jarosław 2011.
  • Litwin W., Mańko M., Mańko S., Jarosław. Szlak chasydzki, Warszawa 2008.
  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
  • Steinberg M., Gmina żydowska w Jarosławiu od jej powstania aż po dzień dzisiejszy. Szkic historyczny, Jarosław 1937.
  • Steinberg M., Żydzi w Jarosławiu od czasów najdawniejszych do połowy XIX w., Jarosław 1937.
Print