• Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Dąbrowski R., Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 19181939, Kielce 2007.
 • Glinka T., Walenciak A., Walenciak P., Małopolska północno-wschodnia. Przewodnik, Warszawa 2000.
 • Górak J., Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
 • Górak J., Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.
 • Jozefow, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. I, Nowy Jork 2001, s. 578.
 • Jozefow, [w:] Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, t. VII, Jerozolima 1999, ss. 256-258.
 • Józefów (ordynacki), [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880–1902), t. III, Warszawa 1880–1914, ss. 609-610.
 • Koprukowniak A., Obraz miasteczek lubelskich 17951915, Lublin 2000.
 • Kuwałek R., Z Lublina do Bełżca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin 2007, ss. 25-26.
 • Przesmycka E., Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.
 • Sefer zikaron le-kehilat Jozefow ve-le-kedosheha, red. A. Omer-Lemer, Tel Awiw 1975.
 • Skakuj D., Zarys Dziejów powiatu biłgorajskiego w latach 1867-1939, Biłgoraj 2005.
 • Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990, ss. 17-18.  
 • Zieliński K., Żydzi Lubelszczyzny 19141918, Lublin 1999.
Print