• Chlebowski Bronisław (red) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom VIII, Warszawa 1887, ss. 148-151
 • Jastrzębowski Jerzy, Czternastu spod Pilzna, Rzeczpospolita 09.I.1999, http://new-arch.rp.pl/artykul/208262_Czternastu_spod_Pilzna.html stan na 16 XII 2009
 • Lawera Hanna, Bata Artur, Pilzno. Gmina i okolice, Krosno1997
 • Lawera Hanna, Bata Artur, Powiat dębicki, Krosno 2001
 • Leibl Daniel, Sefer Dembitz, Tel Awiw 1964
 • Mendelowski Stanisław (red), Miasto i gmina Pilzno, Krosno 2005
 • Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995
 • Muszyńska Jadwiga, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII w., Kielce 1998
 • Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004
 • Samsonowska Krystyna, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939), Kraków 2005
 • Szczeklik Józef, Pilzno i jego dzieje, Pilzno 1994
 • Szczeklik Józef, Żydzi w Pilźnie i ich zagłada [w] Rocznik Tarnowski 1995/1996
 • Trojański Piotr Żydzi w województwie krakowskim 1918-1939. Studia nad aktywnością zawodową
 • Wójcik Tadeusz, Żydzi w Pilźnie [w] Rocznik Pilźnieński 2003/2004

 

Print