• Jasiak K., Walka z komunistycznym zniewoleniem. Likwidacja Jankiela Cukiermana – funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku, „Zeszyty Radomszczańskie” 2012, t. VI [online] http://pthoddzialradomsko.strefa.pl/files/zeszyt_tom_6.pdf [dostęp: 27.12.2015].
  • Kesselman R. L., Yiddele' Memory. From Remembrance to Living Memory. Radomsko, the First Jewish Open Air Museum in Europe, b. m. w. 2014. Kosowska A., Dzieje Radomska w okresie drugiej wojny światowej, Częstochowa 2011.
  • Rabinowicz T., The Encyclopedia of Hasidism, Northvale–New Jersey–London, 1996.
  • Sankowski S., Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995.
  • Wodziński M., Groby cadyków w Polsce, Wrocław 1998.
  • Memorial Book of the Community of Radomsk and Vicinity (Radomsko, Poland), Tel Aviv 1967.
  • Radomsko [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. II, New York 2001, ss. 1047–1048.
  • Radomsko, [w:] The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos during the Holocaust, red. G. Miron, Sh. Shulani, t. II, Jerusalem 2009, ss. 633–635.
  • Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego, red. Kowalska B., Nowak T. A., Pichit A., Podolska A., Majzner R., Walaszczyk K., Radomsko 2008.
Print